ՍԵՄԻՆԱՐ-ՄԱՐԶՈՒՄՆԵՐ

ՍԻԱՍ ակադեմիան ՀՀ տարածքում և արտերկրում իրականացնում է տարատեսակ սեմինար-մարզումներ, որոնք միտված են բարձրացնել հասարակության իրավագիտակցության մակարդակը: Նմանատիպ ինտերակտիվ մարզումները օգնում են ձեռք բերել գիտելիքներ տարատեսակ վտանգավոր իրավիճակներում ճիշտ գործելու և իրավաչափ ինքնապաշտպանվելու համար: